ΙΑΤΡΕΙΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

13ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος: Σύγχρονη Τεχνολογία και Χειρουργική Εκπαίδευση (3-5 Νοεμβρίου 2017)