ΙΑΤΡΕΙΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Είσφρυση όνυχος

Η είσφρυση όνυχος είναι η επώδυνη εκείνη κατάσταση κατά την οποία “το νύχι μπαίνει μέσα στο κρέας” δηλαδή το περιφερικό άκρο του νυχιού αυξάνεται προς τα κάτω και μέσα στο δέρμα του δακτύλου. Πιο συχνά αφορά το νύχι του μεγάλου δακτύλου των ποδιών αλλά μπορεί να συμβεί στα νύχια και των άλλων δακτύλων.

Κατά την είσφρυση, το νύχι που πάσχει μπορεί να μπαίνει στο δέρμα είτε δεξιά είτε αριστερά είτε και στις δυo πλευρές της παρονύχιας χώρας.

Από πλευράς αιτιολογίας η είσφρυση όνυχος είναι μια φλεγμονή που οφείλεται κατεξοχήν σε ανατομικό πρόβλημα της μήτρας του νυχιού σε συνδυασμό με τα μαλακά μόρια της παρονύχιας χώρας.

Τα περισσότερα άτομα που ταλαιπωρούνται με είσφρυση όνυχος συνήθως γεννιούνται έχοντας μια μικρή ιδιαιτερότητα στην ανατομία του νυχιού. Το ανατομικό αυτό πρόβλημα επιβαρύνεται στις εξής περιπτώσεις:

· Όταν για κάποιο λόγο υπάρχει αυξημένη πίεση στην περιοχή δεξιά και αριστερά των δακτύλων του ποδιού (άτομα που φορούν στενά παπούτσια ή που συμμετέχουν σε αθλήματα όπως στίβος, ποδόσφαιρο κλπ.),

· Όταν κόβουμε τα νύχια μας με λανθασμένο τρόπο ούτως ώστε το νύχι να ανατέλλει με λάθος κλίση και να μπαίνει μέσα στο δέρμα του δακτύλου

· Όταν υπάρχει κακή υγιεινή στην περιοχή του άκρου ποδός.

Η αντιμετώπιση της είσφρυσης όνυχος είναι χειρουργική. Επειδή η αιτία βρίσκεται στη βάση του νυχιού που πάσχει και συγκεκριμένα στο υπερτροφικό σημείο της μήτρας η θεραπεία δεν θα πρέπει να αφορά την αφαίρεση όλου του νυχιού αλλά μόνο του προβληματικού τμήματος με μια επέμβαση που λέγεται ονυχοπλαστική.

Κατά την ονυχοπλαστική, με στελεχιαία αναισθησία με Xylocaine 2% και ίσχαιμο περίδεση, αφαιρείται όλο το παρωνύχιο και η μήτρα του εμβυθισμένου όνυχος, και αφού γίνει σχολαστικός καθαρισμός, συρράπτεται το ελεύθερο χείλος πάνω στo υγιές νύχι. Τα ράμματα αφαιρούνται σε 15 μέρες, ενώ ήδη από την δεύτερη ημέρα ο ασθενής πηγαίνει στην εργασία του. Η μέθοδος έχει άριστα αποτελέσματα.


Είσφρυση όνυχοςΕίσφρυση όνυχος (μετά από ονυχοπλαστική)