ΙΑΤΡΕΙΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

Περιπρωκτικά συρίγγια


Τα περιεδρικά/περιπρωκτικά συρίγγια αποτελούν μια μη φυσιολογική παράπλευρη επικοινωνία μεταξύ του πρωκτικού σωλήνα και του δέρματος γύρω από τον πρωκτό. Συνήθως προκαλούνται από φλεγμονές που οδηγούν σε αποστήματα και εκδηλώνονται με πόνο, ερυθρότητα και διόγκωση στην περιοχή του πρωκτού.


  

 

 

  

Δημιουργία συριγγίου πρωκτού

 

Το συρίγγιο εμφανίζεται συνήθως μετά από διάνοιξη (αυτόματη ή χειρουργική) του περιεδρικού αποστήματος. Εάν το περιεδρικό απόστημα οφείλεται σε στόμιο μέσα στον πρωκτό (όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές), η αιτία του αποστήματος παραμένει μετά από την διάνοιξή του. Στην περίπτωση αυτή, το απόστημα επανεμφανίζεται ή το τραύμα διάνοιξης δεν κλείνει εντελώς και τρέχει λίγο υγρό (συρίγγιο). Η απλή χειρουργική διάνοιξη του αποστήματος και η αφαίρεση του πύου δεν αρκεί για τη θεραπεία του στομίου στον πρωκτό. Πρέπει να αντιμετωπισθεί μόνιμα η κύρια αιτία της μόλυνσης, δηλ. το πρωκτικό στόμιο.


Διάγνωση συριγγίου πρωκτού

 

Η ακριβής εντόπιση του συριγγίου (χαρτογράφηση) επιτυγχάνεται με το ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημαή με τη μαγνητική τομογραφία.

Με τη χαρτογράφηση εντοπίζονται:


 • Η αιτία του συριγγίου (πρωκτικό στόμιο)
 • Η πορεία του συριγγίου (εντοπίζονται όλες οι διακλαδώσεις)
 • Η ανατομική σχέση του συριγγίου με τους σφιγκτήρες (πρόληψη της ακράτειας κοπράνων).
 • Η εξέταση είναι ιδαίτερα απαραίτητη στις γυναίκες που πάσχουν από συρίγγια, επειδή οι σφιγκτήρες είναι αδύναμοι (κατασκευή, τραυματισμός από τοκετούς).
 • Η εξέταση έχει σημαντική θέση στις συχνές περιπτώσεις ατελούς θεραπείας και επανεμφάνισης των συριγγίων.
 • Μετά από λεπτομερή χαρτογράφηση των συριγγίων, η χειρουργική επέμβαση είναι ασφαλής και αποτελεσματική.


Θεραπεία Συριγγίων


Η θεραπεία των περιεδρικών συριγγίων πραγματοποιείται με χειρουργικό τρόπο.

Οι θεραπευτικοί στόχοι είναι οι εξής: 


Ο ακριβής καθορισμός της πορείας του συριγγίου και η σχέση του με τους σφιγκτήρες του πρωκτού. 

Η θεραπεία και παροχέτευση οποιασδήποτε σηπτικής εστίας (π.χ απόστημα) 

Η επούλωση του συριγγίου χωρίς να διαταραχθεί η επάρκεια των σφιγκτήρων και συνεπώς η εγκράτεια του ασθενούς

Σήμερα υπάρχει πληθώρα τεχνικών και βιολογικών υλικών (κόλες, ενθέματα, κα) που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των περιεδρικών συριγγίων.


 

Απλή και αποτελεσματική θεραπεία. Διάνοιξη

 

Η διεθνώς αναγνωρισμένη θεραπεία για χαμηλά συρίγγια είναι η διάνοιξη του συριγγίου. Τα χαμηλά συρίγγια είναι αυτά τα οποία διέρχονται δια μικρού τμήματος του έξω σφιγκτήρα. Αυτά τα συρίγγια είναι η μεγάλη πλειονότητα και δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία σε αυτά, όσον αφορά τη μετεγχειρητική κατάσταση των σφιγκτήρων. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο στους άνδρες, οι οποίοι έχουν πολύ καλό σφιγκτηριακό μηχανισμό. Δεν χρειάζεται να εκτελούνται εξεζητημένες επεμβάσεις χωρίς λόγο και με μειωμένη πιθανότητα επιτυχίας.
Στην επέμβαση διάνοιξης του συριγγίου γίνεται διατομή των ιστών κάτω από το συρίγγιο, το οποίο με αυτόν τον τρόπο έρχεται στην επιφάνεια. Η επέμβαση είναι απλή, η μετεγχειρητική πορεία είναι άνετη και χωρίς προβλήματα. Παραμένει ένα τραύμα με εκροή υγρού που επουλώνεται εύκολα με την επίβλεψη του πρωκτολόγου, ενώ ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος. Με καλή προεγχειρητική διαγνωστική χαρτογράφηση και καλή εμπειρία του ειδικευμένου χειρουργού, η επιτυχία φθάνει το 95% και η πιθανότητα ακράτειας είναι πολύ μικρή. Συρίγγια με δύσκολη θεραπεία

 

Tα συρίγγια που περιλαμβάνουν σημαντικό τμήμα των σφιγκτήρων του πρωκτού λέγονται υψηλά ή διασφιγκτηριακά. Στα συρίγγια αυτά υπάρχει κίνδυνος ακράτειας κοπράνων. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να γίνει η απλή διάνοιξη του συριγγίου.


Ειδικές χειρουργικές τεχνικές για διατήρηση των σφιγκτήρων

 

Οι εξεζητημένες τεχνικές εφαρμόζονται σε περίπτωση που τα συρίγγια είναι υψηλά. Αυτές διεθνώς χρησιμοποιούνται μόνον σε περίπτωση των υψηλών διασφιγκτηριακών συριγγίων και όλες έχουν σημαντικά ποσοστά υποτροπής.
Η θεραπεία των διασφιγκτηριακών συριγγίων είναι δυσχερής και απαιτεί ειδικές τεχνικές επειδή με τη συνηθισμένη τεχνική διάνοιξης των συριγγίων μπορεί να προκληθεί καταστροφή των σφιγκτήρων και ακράτεια κοπράνων.
Η ύπαρξη πολλών τεχνικών υποδηλώνει ότι καμία δεν είναι εξαιρετική. Η θεραπεία επιλέγεται ανάλογα την περίπτωση και αφού γίνει λεπτομερής χαρτογράφηση του συριγγίου (σχέση με τους σφιγκτήρες, ανατομία, εντόπιση πρωκτικού στομίου).


Οι τεχνικές αυτές είναι οι παρακάτω:


 • Διατομή των σφιγκτήρων σε πολλές συνεδρίες.
 • Σύσφιγξη των σφιγκρτήρων με ράμμα seton (μέθοδος του Ιπποκράτη) με σκοπό την κατά το δυνατόν μικρότερη βλάβη στους σφιγκτήρες.
 • Χαλαρό ράμμα seton προσωρινά ή μόνιμο με σκοπό την παροχέτευση του πύου και θεραπεία της φλεγμονής.
 • Τοποθέτηση στον πόρο του συριγγίου βιολογικού κολλαγόνου (anal fistula plug). Έχει πιθανότητα επιτυχίας 50%.
 • Πλαστική του πρωκτικού στομίου του συριγγίου με βλεννογονικό κρημνό (mucosal flap) με πιθανότητα επιτυχίας γύρω στο 60%.
 • Μία πολλά υποσχόμενη νέα τεχνική είναι η απολίνωση του συριγγίου μεσοσφιγκτηριακά (LIFT). Εχει τεκμηριωμένα καλά αποτελέσματα από κρατικές χειρουργικές κλινικές της Ευρώπης και των ΗΠΑ.
 • Η σύγκλειση του πρωκτικού στομίου με το σύστημα clip OTSC proctology
 • Η σύγκλειση του πρωκτικού στομίου και ο καυτηριασμός των αποστηματικών κοιλοτήτων με laser (Filac).